Онлайн бюлетин, брой 2, м. ноември 2018 г.

20 Ноем. 2018 - 16:00

Онлайн бюлетин за българските ЕДЕН дестинации, създаден по проект „Комуникационна кампания за популяризиране на ЕДЕН дестинациите в България – трето издание”, изпълняван от Министерство на туризма по споразумение с Европейската комисия за БФП № GRO/SME/17/C/095 EUROPEAN DESTINATIONS OF EXCELLENCE (EDEN) – PROMOTION 2017 – BG EDEN CAMPAIGN III (BULGARIA)

В изпълнение на проект „Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН в България – III издание“ (BG EDEN Campaign III), Министерство на туризма ще публикува онлайн бюлетин, с който ще информира за новини по проекта, интересни събития в ЕДЕН дестинациите, както и представяне на самите ЕДЕН дестинации в България. EDEN (ЕДЕН) е акроним на European Destinations of Excellence (Най-добри европейски дестинации) – инициатива на Европейската комисия, който популяризира моделите на устойчиво развитие на туризма на територията на целия Европейски съюз.