Какво е EDEN?

EDEN е акроним на European Destinations of Excellence (Най-добри европейски дестинации) – проект, който популяризира моделите на устойчиво развитие на туризма на територията на целия Европейски съюз. Проектът се базира на национални конкурси, които се провеждат ежегодно и в рамките на които се избира туристическа „най-добра дестинация“ за всяка участваща държава. Чрез подбора на дестинации проектът EDEN ефективно постига целта да привлича вниманието към ценностите, многообразието и общите характеристики на европейските туристически дестинации. Проектът повишава популярността на прохождащите европейски дестинации, създава платформа за обмяна на добри практики на територията на цяла Европа и насърчава работата в мрежа между отличените дестинации.

Това търсене на най-добрите туристически дестинации в Европа се развива около годишна тема, избрана от Комисията заедно със съответните национални органи по туризъм. Тази тема играе ролята на лайтмотив: досега основните теми на EDEN са били селски туризъм, нематериално наследство, защитени територии, акватик туризъм и регенерация на физически обекти.

Основната отличителна характеристика на избраните дестинации е поетият от тях ангажимент към социалната, културната и екологичната устойчивост. Отличени с наградата са прохождащи, малко известни европейски дестинации, намиращи се в 27-те държави-членки на ЕС и държави-кандидати за членство. Проектът EDEN спомага за популяризиране на устойчивите практики, използвани в избраните дестинации на територията на целия Съюз, както и за превръщането на тези дестинации в места за целогодишно посещение. Целта на този процес е да се спомогне за „разтоварване” на прекалено посещаваните туристически дестинации.

В периода 2007 – 2009г. България проведе три Национални конкурса за отлична туристическа дестинация:

2007/2008 „Тракийският дух” по тема на ЕК “Туризъм и културно наследство”

2008/2009 „952: Природата Ви приветства!” по тема на ЕК “Туризъм и защитени територии”

2009/2010 „Водата - извор на живот и благоденствие” по тема на ЕК “Акватуризъм”