Луковит

На север от Стара планина, където текат водите на реките Вит и Искър, тече и река Златна Панега. Изворът й, „Глава Панега”, е един от трите най-големи карстови извори в България, а температурата на водата е постоянна 11,5°. Устието на реката е близо до извора, поради това тя никога не замръзва, а през лятото дебитът й никога не пада под 1500 л/сек. Ценни и интересни са образуваните край стръмните брегове на Панега високи каменни обелиски, наречени от местното население „Куклите”. В района на дестинацията са открити около 600 пещери. В Карлуковския район най-известни са Проходна - най-високия пещерен свод в България /45м./, Темна дупка, Банковица, Свирчовица и др., а в Бежаново – сухия и мокрия Парник, като в последната пещера придвижването е възможно само с лодки.

Специално внимание заслужават Скалните арки (мостове) - същинска „визитна” картичка на дестинацията. По-известни са тези по р. Вит /„Дупката” при с. Ъглен/, „Провъртеник”, западно от р. Искър, няколко при Парниците и др. Наред с арките могат да се отбележат и няколко причудливи скални образувания/феномени „Слона”, „Катеричката”, „Човека”, „Очите” по р. Вит.

Проходна е сред известните и леснодостъпни пещери в България. Тя представлява естествен скален мост с дължина 262 м и има 2 входа – голям и малък. От малкия вход с височина около 35м. тръгва пътечка, която преминава през цялата пещера и излиза през големия вход. Проходна е естествено осветена от огромните входове и от естествените отвори в тавана - “окна”. Именно “окната” правят пещерата уникална. Разположени едно до друго, с еднаква бадемовидна форма, окната удивително приличат на огромни очи, които сякаш се взират в посетителите. Не случайно местното население ги нарича “Очите на Господ”, а понякога и “Очите на Дявола”. Гледани под определен ъгъл дори наподобяват лице, свело поглед надолу, а при влажно време от тях сякаш се стичат “сълзи”. За посещение на пещерата не е необходим водач и е достъпна за туристи през цялата година.

Екопътека Геопарк „Искър – Панега” е дълга 8 км. Започва от Луковит и стига до Карлуково. Частта „Панега” включва местността „Котлен”, причудливи скални образувания „Куклите“ и водна пещера. В частта „Искър” са включени три основни обекта – феноменалните пещери „Проходна”, „Задънен дол“ и срутището „Струпаница” и три по-малки – пещерите „Темна дупка”, „Банковица”, „Свирчовица”. Три от пещерите и скалните форми „Струпаница” са обявени за природни забележителности с национално значение.