Справочник "Добри практики"

Настоящият справочник има за цел да даде интересни идеи на хората, ангажирани с развитието на българският туризъм, чрез проучване на добрите практики в някои европейски страни. Справочникът е насочен към туроператори, турагенти, хотелиери,експерти в държавната администрация, специалисти в туристически асоциации, студенти по туризъм, както и към предприемачи с намерения за развитие в областта на туризма.

Добрите практики са класифицирани в пет основни категории:
       1. Разработване на нови туристически продукти и дейности
       2. Развитие на природни атракции
       3. Управленски практики
       4. Организационно развитие
       5. Маркетинг на туристически продукт

Направеното проучване не е ограничено само до страни, членки на ЕС, а включва и дестинации с добре развит туризъм, както и добри практики от региона на Балканите.

Проучени са 38 разнообразни практики от 27 европейски страни - Австрия, Албания, Англия, Андора, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Люксембург, Македония, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Сърбия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Шотландия.

За заинтересованите лица са посочени адреси в Интернет, където може да бъде намерена допълнителна информация за определена практика.
                                                  
Настоящият Справочник се издава по проект “Увеличаване на готовността на специалистите в сферата на туризма за работа в условията на ЕС” реализиран в рамките на работната програма на Правителството за 2006 г. в изпълнение на Плана за действие 2002-2006 г. на комуникационната стратегия за подготовка на членството на република България в ЕС.