ОНЛАЙН БЮЛЕТИН, БРОЙ 9, М. ЯНУАРИ 2020 Г.

16 Ян. 2020 - 09:15

Онлайн бюлетин за българските ЕДЕН дестинации за м. януари 2020 г., създаден по проект „Комуникационна кампания за популяризиране на ЕДЕН дестинациите в България – трето издание”, изпълняван от Министерство на туризма по споразумение с Европейската комисия за БФП № GRO/SME/17/C/095 EUROPEAN DESTINATIONS OF EXCELLENCE (EDEN) – PROMOTION 2017 – BG EDEN CAMPAIGN III (BULGARIA)

В изпълнение на проект „Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН в България – III издание“ (BG EDEN Campaign III), Министерство на туризма публикува онлайн бюлетин, с който информира за новини по проекта, интересни събития в ЕДЕН дестинациите, както и представяне на самите ЕДЕН дестинации в България. EDEN (ЕДЕН) е акроним на European Destinations of Excellence (Най-добри европейски дестинации) – инициатива на Европейската комисия, който популяризира моделите на устойчиво развитие на туризма на територията на целия Европейски съюз.