Природен парк Странджа

Поемайки из Странджа, на кръстопътя между Европа и Азия, в най-югоизточната точка на Балканския полуостров, още с първите крачки идва усещането за откривателство. Сред вековните гори на загадъчната планина с всяка крачка се разгръща вдъхновението и усещането за свобода, така както се разгръщат зелените надиплени хълмове, белязани със знаците на хилядолетна история.

Пътешествието в Природен парк Странджа възстановява пътищата към изгубения изток, разкрива биологичната съкровищница Колхида, съхранила растителни и животински видове от преди няколко милиона години и станала единствен техен дом в Европа.

Тук живеят хора, които хилядолетия наред, от поколение на поколение, предават обреди, вяра и самочувствие, че Странджа е благословена от Бога.

Природен Парк Странджа е най-голямата защитена територия в България и предлага уникалния шанс да видите най-големия съхранен широколистен горски комплекс на Европа. Единствено тук на континента са запазени типичните за края на Терциера гори (отпреди 1 млн. г.).

Горите покриват повече от 80% от площта на Парка. Средната им възраст е с 30 години по-висока от средната за страната, а старите  гори с възраст над 100 години са 30% от горите в защитената територия - три пъти повече от  средното за страната! В естествените масиви от стари гори – най-ценните консервационно значими местообитания - често се срещат дървета от източен горун, благун, източен бук и странджански дъб с диаметри от 1.5 – 2.0 м и възраст над 500 години.

В Природния парк можете да се запознаете с най-голямото разнообразие на земноводни влечуги в Европа, да се натъкнете на останки от тракийски гробници, да се порадвате на цъфнала зеленика през м. май, да нагазите в кристално чисти реки, да се насладите на архаични фолклорни обичаи и традиции, оцелели от езическата древност и съхранени с любов от хората навсякъде из планината.
Цялото това удивително природно и културно-историческо богатство се разполага в Природния парк “Странджа”, част от все още девствената планина. 

Прочетете повече за Природен парк Странджа тук.

Маршрути: www.strandja.bg/BG/tourism_bg/routes_bg.html

Събития:

Фестивал на Зелениката

Всяка година през месец май, Фестивалът на зелениката събира приятели от цяла България и чуждестранни гости. Парковата администрация организира възможности за нови туристически маршрути в планината, познавателни беседи за странджанската гора, нощуване на палатка или в гостоприемните местни къщи,  базар с традиционни странджански продукти, грънчарски и арт работилници и множество други атракции, характерни за региона.

Фестивалът се осъществява с финансовата подкрепа на Изпълнителната агенция по горите и от Проект „Сътрудничество за опазване на биоразнообразието и устойчиво местно развитие в Странджа планина” на Българска Фондация Биоразнообразие, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Нестинарски обряд - 3 юни, с. Българи

Пряката културна приемственост, осъществена в Странджа, е причина този действащ от тракийско време езически ритуал да запази основните си черти и до днес. Преди повече от две хилядолетия тракийските царе, които били и върховни жреци, единствени имали право да встъпват в контакт с боговете, да отправят към тях молби и питания, а след смъртта си да бъдат обожествявани. Преди да влезе в свещеното място, царят-жрец танцувал заедно с най-приближените си аристократи – неговите мисти. Само той играел върху жаравата на огъня, горящ пред вратата на хероона (храм на хероя – царския предшественик). Влизането в огъня го свързвало с боговете, за да се допита до тях. След този контакт той излизал пред народа си и оповестявал божествената воля и промисъл.

Отгласи от този ритуал се наблюдават при съвременните нестинарски игри в Странджа. Върху жаравата играят само посветените, които са обсебвани от духа на светеца. Между тях единствено главният нестинар или нестинарка, носейки иконата на обожествения цар Константин, т.е. на хероя, може да встъпи в контакт с него и да отправи молбите на хората. Единствено той може да предаде и отговорите на тези, които ги очакват. Той е възкръсналият тракийски цар-жрец в ролята си на медиатор – посредник между двата свята и главен прорицател.

Днес в село Българи изумителният танц върху жарава е само един отглас от онези древни тържества и ритуали. Въпреки това великата огнена мистерия пази притегателната си сила и досега.