Министерството на туризма представи EDEN дестинациите от България на борсата TTR в гр. Букурещ, Румъния

24 Февр. 2017 - 11:30

Министерство на туризма представи българските EDEN дестинации на  37-то международно туристическо изложение TTR II в гр. Букурещ, Румъния. Събитието се проведе в периода 16.02.2017-19.02.2017г. и е сред най-значимите туристически форуми в Румъния. Борсата е отворена както за професионалисти, така и за широка публика.
 
Румъния е ключов пазар за България, като за 2016  г. оглави класацията по брой  посещения на чуждестранни туристи в страната ни с над 1 096 874 посещения и ръст от 11,2% спрямо 2015 г. Румънският пазар е основен също по отношение на краткосрочните пътувания до България.

В България EDEN дестинациите са 12, избрани в рамките на 3 национални конкурса за отлична туристическа дестинация по темите: културен туризъм, защитени територии и воден туризъм. Те са: Белоградчик, Луковит, Враца, Силистра, Каварна, природен парк „Странджа“, Кърджали, Казанлък, Белица, Сандански, Сапарева баня и Кюстендил.

По време на изложението с EDEN дестинациите се запознаха потенциалните туристи и ангажираните в туризма професионалисти (туроператори, туристически агенти, туристически администрации и др.). Участието на проекта в това събитие е част от цялостната кампания за промоция на EDEN дестинациите и е още една възможност за реклама, допринасяща за популяризиране на EDEN дестинациите от България. Представянето по време на международните туристически изложение е предпоставка и за по-висока разпознаваемост на тези дестинации и на инициативата на Европейската комисия EDEN.

Спечеленият от Министерството на туризма проект за „Комуникационна кампания за популяризиране на българските ЕДЕН дестинации – второ издание“ е на стойност 69 088 евро и се финансира по програма COSME 2014-2020 на Европейската комисия. В рамките на кампанията се включва подготовка на рекламно-информационни материали, представяне на предварително избрани национални и международни туристически изложения и борси, организиране на опознавателни турове и др.

EDEN - European Destinations of ExcelleNce (Отлични европейски дестинации) е инициатива на Европейската комисия, която популяризира моделите на устойчиво развитие на туризма на територията на целия Европейски съюз. Инициативата повишава популярността на прохождащите европейски дестинации, създава платформа за обмен на добри практики на територията на цяла Европа и насърчава работата в мрежа между отличените дестинации.