Кърджали

В сърцето на Източните Родопи, на двата бряга на древната река Арда, е разположен Кърджали – един град с необикновено минало и богата история. В продължение на три хилядолетия този край е бил люлка на различни цивилизации и култури. Районът представлява уникална смес от исторически паметници от най дълбока древност, уникални природни феномени и трудно проходими планински масиви.

Районът на Кърджали е добре известен с многобройните крепости и храмове, датиращи от древността. В съчетание с богатото, разнообразно и добре опазено природно наследство районът има шанс, при добро управление на ресурсите, професионален подход към оформяне на предлагането и адекватен и ефективен маркетинг на продукта в кратки срокове, да стане основен конкурент на вече утвърдени български дестинации с подобни ресурси.

Община Кърджали има потенциал за развитие на устойчив туризъм на основата на съхраненото уникално природно и културно – историческо наследство и водните ресурси в региона, отличаваща се с привлекателни релефни форми. Туризмът се утвърждава  като важен отрасъл на икономиката на общината и генерира приходи за общината, бизнеса и местното население, чрез развиване и усъвършенстване на уменията за предлагане на туристически услуги с високо качество.
Местният културен и екологичен туристически продукт се предлага като уникално автентично преживяване в условията на съхранената природна и културна среда, като се включват възможности за трансгранични маршрути.

Атрактивната природна среда, съхранените фолклор, обичаи и занаяти са предпоставка за развитие на селски туризъм. Голямо емоционално въздействие могат да окажат местните фолклорни фестивали. Интересен туристически продукт представляват множеството екологични пътеки в общината.
Община Кърджали се характеризира с удобно местоположение от гледна точка на близостта й до границата с Гърция и използването на възможностите за трансгранично сътрудничество.
Древните обитатели на нашите земи са ни завещали наследство от многобройни паметници от различни исторически епохи; праисторически находки, тракийски гробници и римски мостове. 

Събития: 
МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА “ПЕРПЕРИКОН”
Провежда се ежегодно от 2001 г. насам. Замисълът на фестивала е да се свърже с общоевропейската идея за съхраняване на богатото разнообразие на културното наследство и да се превърне в своеобразен мост, свързващ миналото, настоящето и бъдещето на народите от Балканите, Европа и Азия.
В началото - театрален фестивал, но по-късно в него намират място и останалите сценични изкуства - музика, балет, танци. Юнският празник се превръща в интересно развлечение, привличащо любители на изкуството и древността и е своеобразно рекламно лице на Перперикон.

Полезни връзки:
Туристически портал на Кърджали: 
www.kardjali-tourism.info

Община Кърджали: 
www.kardjali.bg/
www.bulgariatravel.org/ 

Легенди за Кърджали

Филм за туризма в община Кърджали