Продължава приемът на документи за кандидатстване в конкурса за избор на нови ЕДЕН дестинации, организиран в рамките на проект „Културно-туристически ЕДЕН дестинации в България” GRO/SME/16/C/071-Tourism

28 Юли 2017 - 12:30

Крайният срок за подаване на документи е 31 август 2017 г.

В рамките на конкурса ще бъдат избрани новите ЕДЕН дестинации на България (1 победител и до 4 подгласници), които ще бъдат интегрирани в европейската ЕДЕН мрежа.

Изборът на дестинациите ще бъде по обявената от Европейската комисия тема „културен туризъм“. Чрез инициативата се цели да се привлече вниманието и да се промотират нововъзникващи български туристически дестинации, които предлагат специфична форма на туризъм въз основа на техните местни материални културни активи (т.е. културно-историческо наследство или съвременната култура, като традиционните исторически или археологически паметници/обекти, промишлени обекти, музеи, театри, галерии, съвременните архитектурни обекти, модерни градски квартали, „етнически джобове“ на градове и т.н).

Избраните дестинации ще станат част от европейската ЕДЕН мрежа, ще получат професионално фото заснемане, отпечатване на промоционални брошури, публикации в медии и сертификати. Награждаването на победителите ще бъде по време на специално организирана официална церемония.

До участие в конкурса се допускат единствено кандидати и дестинации, отговарящи на критериите за допустимост.

Електронният пакет документи може да бъде изтеглен от уеб страницата на Министерство на туризма www.tourism.government.bg в раздел „Програми и проекти“, както и от официалната страница на ЕДЕН мрежата в България http://www.edenbulgaria.eu.

При възникнали въпроси, можете да се обръщате към екипа на проекта на следния електронен адрес: еden2017@tourism.government.bg