Библиотека

Информационен материал за Ямбол

26 Февр. 2018 - 18:30

Ямбол е нова и завладяваща дестинация за културен туризъм. Разположен на древен и съвременен кръстопът, градът събира в себе си богато наследство от минали епохи и предлага вълнуващо пътешествие през тунела на времето от Праисторията до наши дни.

Информационен материал за Мездра

26 Февр. 2018 - 17:30

Община Мездра е разположена върху територия от 519 114 дка и включва 28 населени места – в т. ч. гр. Мездра и 27 села.

Информационен материал за Драгоман

26 Февр. 2018 - 16:15

Община Драгоман се намира на 43 км западно от град София и едва на 16 км от българо-сръбската граница, ситуирана е в малка планинска местност в подножието на планината Чепън (част от планинската верига на Стара планина).

Информационен материал за Ардино

26 Февр. 2018 - 15:00

Ардино е типична планинска община, разположена на границата между Западните и Източните Родопи, с богата културна история, наличие на природни феномени и забележителности и благоприятни климатични условия за отдих, които са предпоставки за развитието на туризма.

Информационен материал за Чавдар

26 Февр. 2018 - 13:15

Само на 70 км източно от София, пътувайки по панорамния подбалкански път и наслаждавайки се на красиви природни гледки, се стига до едно от най-благоустроените селища в България с модерен, европейски вид – село Чавдар.

Наръчник "Добри практики и защита правата и сигурността на потребителите в туризма"

Наръчник "Добри практики и защита правата и сигурността на потребителите в туризма" е разработен в рамките на проект "Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм", договор № BG161PO001/3.3-01/ 2008/001-11, изпълняван от Министерство на туризма, като конкретен бенефициент по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г.

Справочник "Добри практики"

Настоящият справочник има за цел да даде интересни идеи на хората, ангажирани с развитието на българският туризъм, чрез проучване на добрите практики в някои европейски страни. Справочникът е насочен към туроператори, турагенти, хотелиери,експерти в държавната администрация, специалисти в туристически асоциации, студенти по туризъм, както и към предприемачи с намерения за развитие в областта на туризма.

Subscribe to Библиотека