EDEN Team

Contacts

MILKA NANOVA

Project Manager
tel: 02/9046 816
e-mail: m.nanova@tourism.government.bg

ANTOANETA CHOLAKOVA

Technical Expert
tel: 032/347 532
e-mail: a.cholakova@tourism.government.bg

en
Subscribe to EDEN Team